Επικοινωνία: 694 591 0688 | 27420 25029

Έλεγχος και συντήρηση φωτοβολταϊκού συστήματος

Επίσκεψη σε πελάτη για προγραμματισμένο τυπικό έλεγχο. Μετά από 12 χρόνια (η ενεργοποίηση έγινε 09/2010).

  • 24 πανελ 265W Canadian Solar (πολύκρυσταλικά)
  • Inverter PIKO Kostal 7.0Kw
  • 82900Kwh