Επικοινωνία: 694 591 0688 | 27420 25029

Φωτοβολταϊκό σύστημα 5.85kWp – Net Metering

Εγκατάσταση ολοκληρωμένουν φωτοβολταϊκού συστήματος Net Metering.

  • 5.85kWp
  • 1.100 – 1.300€ ανά έτος μείωση στους λογαριασμούς ρεύματος
  • Απόσβεση σε 8-9 έτη

Τοποθεσία: Μικρός Βάλτος